+ 421(0) 918 903 457

Montáž obkladu

Na lepenie betónového obkladu sa používa cementová malta, resp. stavebné lepiace hmoty.
Lepiace hmoty musia byť vodovzdorné a mrazuvzdorné.

Navlhčenie
vodou
Steny je vhodné pred lepením navlhčiť vodou. Povrch musí byť dostatočne pevný, rovný, zbavený prachu a mastných škvŕn.
Na savé podklady je vhodné naniesť penetračný náter.
Očistenie drôtenou kefou Zadnú stenu obkladu je potrebné očisťiť drôtennou kefou, zbavíte ho tak vrstvy cementového mlieka.
Naznačenie osových vzdialeností Na stenu je najvhodnejšie naznačiť osové vzdialenosti jednotlivých radov, tak že ich vzdialenosti budú zodpovedať šírke obkladu a škáry.
Odporúča sa šírka škáry 10 až 15 mm.
Škárovanie
obkladu
Na škárovanie sa používajú škárovacie hmoty na báze cementu. Škárovacia hmota sa nanáša len do škár!
Škárovanie robíme pomocou kelne a tenkej špachtle alebo pomocou dávkovacej pištole. Škáry zarovnáme prispôsobeným náčiním ( drievko, kúsok hadice ), alebo prstom. Prípadné znečistenie obkladu škárovacou hmotou odstránime v čo najkratšej dobe.
Ošetrenie hydrofobizačným prostriedkom Po ukončení lepenia a škárovania je potrebné obklad aj so škárami ošetriť hydrofobizačným prostriedkom ( Hydrofob Stachema ), ktorý zlepšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, zvýrazní farbu a zníži špinivosť obkladu.

Farebné odtiene a povrchové nerovnosti vyrábame úmyselne, tak aby sme dosiahli vernú imitáciu starej tehly. Pri lepení preto používajte obklad z niekoľkých balení súčasne, aby ste dosiahli rovnomerné rozloženie farebnosti a dokonalý celkový efekt.

Penetrácia podkladu
Penetrácia podkladu
Narysovanie vodorovných čiar
Narysovanie vodorovných čiar
Očistenie zadnej strany obkladu
Očistenie zadnej strany obkladu
Nanesenie flexibilného stavebného lepidla
Nanesenie flexibilného stavebného lepidla
Nalepenie obkladu
Nalepenie obkladu
Nanesenie škárovacej malty
Nanesenie škárovacej malty
Zarovnanie škárovacej malty
Zarovnanie škárovacej malty
Začistenie a zdrsnenie škár
Začistenie a zdrsnenie škár